ขณะนี้หลักสูตรของดร.เจมส์ได้ย้ายไปที่ www.duralearn.com

ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ใหม่ได้เลยนะคะ

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่ info@duralearn.com